TEU จะเข้าร่วมงานแคนตันแฟร์ครั้งที่ 115 ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมทุกท่าน!

2014-03-15

แบ่งปัน:

TEU จะเข้าร่วมงานแคนตันแฟร์ครั้งที่ 115 ที่เมืองกว่างโจว เรายินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมทุกท่านมาที่บูธของเรา

ข้อมูลบูธแสดงดังต่อไปนี้:
นิทรรศการ: งานแคนตันแฟร์ครั้งที่ 115

ที่อยู่: ศูนย์นิทรรศการผาโจว
หมายเลขบูธ: 6.0C41

วันที่: 15-19 เมษายน 2557

รูปภาพของ Canton Fair ครั้งก่อน