Đại lý TEU Nam Á nhận giải thưởng Bán hàng xuất sắc 2015

2016-06-07

chia sẻ:

Ngày 04/06/2016, các đại lý ủy quyền của TEU khu vực Nam Á đã tổ chức Giải thưởng Bán hàng Xuất sắc 2015, khi hầu hết các đại lý đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu doanh số hàng năm trước cuối năm ngoái (01/01/2015 – 31/12/2015) .

Đó là một buổi lễ tuyệt vời cho tất cả họ. Hy vọng họ có thể tiến bộ hơn nữa trong năm 2016.