Xin nhiệt liệt chúc mừng TEU SA đã đăng ký ở Châu Phi gần đây!

2017-07-05

chia sẻ:

Việc thành lập TEU SA sẽ thúc đẩy mạnh mẽ doanh số bán xe nâng TEU tại thị trường Châu Phi, đồng thời mang lại sự đảm bảo đáng tin cậy và kịp thời về dịch vụ sau bán hàng và bán phụ tùng. Đồng thời, nâng cao đáng kể ảnh hưởng của thương hiệu TEU tại thị trường Châu Phi.

Trong tương lai, TEU sẽ hợp tác với TEU SA để cung cấp sản phẩm tốt, dịch vụ tốt hơn và giải pháp hậu cần chính xác cho khách hàng Châu Phi. TEU và TEU SA sẽ cùng nhau phát triển, cùng nhau phát triển và cùng nhau tạo nên một gia đình TEU thịnh vượng. Mọi người cùng cố lên!

Qua đây, TEU xin chân thành cảm ơn sự nỗ lực của toàn thể nhân viên TEU SA. Chân thành chúc TEU SA nở rộ và bùng nổ trong thời gian sắp tới!