Hội chợ Canton lần thứ 117 của TEU

2015-04-15

chia sẻ:

Xe nâng TEU đang tham gia triển lãm Hội chợ Canton lần thứ 117. Chúng tôi hoan nghênh tất cả các du khách đến với gian hàng của chúng tôi.
Thông tin gian hàng được hiển thị như dưới đây:
Triển lãm: Hội chợ Canton lần thứ 117
Địa chỉ: Trung tâm triển lãm Bà Châu
Số gian hàng: 12.0B43-44.
Ngày: Ngày 15 đến ngày 19 tháng 4 năm 2015

Chính sách bảo mật

Chúng tôi hứa sẽ tôn trọng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập thông tin người dùng của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ cookie trên trang web của chúng tôi để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn. Về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng dữ liệu đó được xử lý theo các nguyên tắc của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) của Liên minh Châu Âu, với sự đồng ý rõ ràng của bạn, phù hợp với luật pháp.