Hội chợ Canton lần thứ 117 của TEU

2015-04-15

chia sẻ:

Xe nâng TEU đang tham gia triển lãm Hội chợ Canton lần thứ 117. Chúng tôi hoan nghênh tất cả các du khách đến với gian hàng của chúng tôi.
Thông tin gian hàng được hiển thị như dưới đây:
Triển lãm: Hội chợ Canton lần thứ 117
Địa chỉ: Trung tâm triển lãm Bà Châu
Số gian hàng: 12.0B43-44.
Ngày: Ngày 15 đến ngày 19 tháng 4 năm 2015