Nhà phân phối lớn của TEU Thái Lan thăm TEU

2015-11-23

chia sẻ:

Nhà phân phối lớn của TEU Thái Lan SUPASARN đã đến thăm TEU vào ngày 23 - 24/11/2015 để thảo luận chi tiết về kế hoạch phát triển và bán hàng của thị trường Thái Lan trong năm 2016. SUPASARN cũng trình bày chi tiết về thành tích của xe nâng TEU tại thị trường Thái Lan trong năm qua và kế hoạch xúc tiến tại thị trường Thái Lan và Đông Nam Á vào năm 2016. Ngoài ra, các bên còn gia hạn hợp đồng đại lý thêm 5 năm, SUPASARN thậm chí còn đặt hàng chục xe nâng hàng.
Các bên cũng đã có những phân tích, thảo luận chuyên sâu về việc cải tiến kỹ thuật và kiểm soát chất lượng sản phẩm. TEU bày tỏ sẽ kiểm soát chặt chẽ công việc của bộ phận chất lượng để đảm bảo mọi máy móc đều được kiểm tra nghiêm ngặt, đáp ứng yêu cầu của mọi khách hàng TEU.
Cuối cùng, SUPASARN đã mời TEU tham dự lễ khai trương cửa hàng mới được tổ chức vào đầu năm sau tại Thái Lan, và TEU đã đạt được thỏa thuận với SUPASARN về chương trình nghị sự này!