Khách hàng Ý đến thăm chúng tôi

2015-12-10

chia sẻ:

Vào ngày 8-9 tháng 12 năm 2015, khách hàng người Ý đã hợp tác với chúng tôi hơn một năm đã đến thăm chúng tôi cùng với các lãnh đạo của chúng tôi. Trong chuyến thăm, khách hàng của chúng tôi bày tỏ sự khẳng định về các giao dịch được thực hiện trong quá trình hợp tác và trao đổi với chúng tôi về kế hoạch bán hàng trong năm 2016.

Trong chuyến thăm kéo dài hai ngày này, khách hàng của chúng tôi đã đến thăm nhà máy và xưởng của chúng tôi, đặc biệt là mẫu xe nâng mới. Khách hàng của chúng tôi khá hài lòng với hiệu suất tuyệt vời của mẫu xe nâng này sau khi kiểm tra khả năng nâng, di chuyển và tải của nó và quyết định mua mẫu này tại chỗ. Chuyến thăm này đã trở thành cầu nối giữa chúng tôi và đặt nền móng tốt đẹp cho sự hợp tác lâu dài của chúng tôi. Dưới đây là những hình ảnh khách hàng của chúng tôi đang thử nghiệm mẫu xe nâng tại xưởng.